news-details
Društvo

U toku izmjena glavnog projekta izgradnje javne garaže u Herceg Novom

U Herceg Novom je u toku izmjena glavnog projekta izgradnje javne garaže i mješovitog centra na Trgu maršala Tita. Potreba za revidovanjem projekta nametnula se radi dodatne stabilizacije terena, a tako će se i dobiti dodatna parking mjesta, pa će u javnoj garaži moći da se parkira oko 200 vozila.

-U posao izmjene glavnog projekta Opština je ušla nakon što su, po otvaranju iskopa sa južne strane, izvođač i nadzorni organ zaključili da geomehanička svojstva tla ne odgovaraju projektom predviđenim parametrima. Potom je izvršen pregled o strane nadležne građevinske inspekcije, koja je naložila lokalnoj upravi kao investitoru da, shodno zakonu, izradi i dostavi izmjenu revidovanog glavnog projekta –objavili su iz opštinske Službe za informisanje.

Prema istim navodima, uslijed nepredviđenih geotehničkih uslova, nametnula se potreba izgradnje dodatne podzemne etaže, za koju je investitor odlučio da će biti iskorišćena kao garaža.  Tako će biti osigurana stabilnost objekta, ali i “ostvareni dodatni benefiti za grad,  jer će broj parking mjesta biti veći”.

Revizijom projekta biće smanjena kvadratura poslovnih sadržaja, tačnije neće ih biti u dijelu prema zgradi Opštine, pa izmjenom neće doći do povećanja ugovorene vrijednosti investicije. Osim toga, ova izmjena će uticati na izgled gornjeg dijela objekta, na način da će novi trg u nivou Njegoševe ulice biti prostraniji.

-Važno je napomenuti i da postojećim glavnim projektom izgradnje javne garaže i mješovitog centra nije bila predviđena zaštita temeljne jame, što je utvrdio nadzorni organ i dao jasne instrukcije da je su ti radovi obavezni. Urađen je projekat zaštite temeljne jame vrijedan oko 600.000 eura i započeta realizacija, tačnije šipovanje terena, što će osigurati zaštitu temeljne jame i dodatnu stabilizaciju čitavog okruženja, koje je i u prethodnom periodu bilo problematično-zaključuju iz Opštine Herceg Novi.