news-details
Društvo

Aprcović: Život u Kotoru neće stati, imamo dovoljno resursa

 Izvor: Dan

-Kotor je jedini grad na Crnogorskom primorju koji je bio izuzet od epidemije Kovida-19 i mogu iskazati svoje zadovoljstvo ponašanjem građana i njihovom građanskom kulturom i reći da smo se zajednički uspješno izborili s pandemijom- ocijenio je predsjednik kotorske opštine Željko Aprcović (DPS). On je u razgovoru za Dan podsjetio da je lokalna samouprava u prethodnom periodu, u skladu sa preporukama NKT, funkcionisala u redukovanim uslovima.

Precizira da je dio zaposlenih bio oslobođen radnih obaveza (hronični bolesnici, majke djece ispod 11 godina starosti), dok su oni koji su bili angažovani na radnim zadacima primjenjivali pravilo održavanja fizičke distance. Nakon što su, kako navodi Aprcović, prvi donijeli set mjera za pomoć privrednicima i građanima Kotora, svi funkcioneri u lokalnoj samoupravi odrekli su se polovine mjesečnih primanja koja su uplaćena na žiro račun NKT. Takođe je donijeta mjera umanjenja zarada svih zaposlenihu lokalnoj upravi, izuzev zaposlenima kojima je lični dohodak ispod 400 eura.

-Ovom prilikom se zahvaljujem medicinskim radnicima Opšte bolnike Kotor, Doma zdravlja Kotor, Specijalne bolnice za psihijatriju, Specijalne bolnice Vaso Ćuković Risan, a posebno osoblju i medicinskim radnicima Doma starih Grabovac koji su već mjesec dana u karantinu gdje se bore i štite od eventualne epidemije sve stanare tog doma koji su, prema onome što pokazuju statistike zemalja iz okruženja, najugroženija populacija-izjavio je Aprcović.

Ističe da je odmah po pojavi epidemije izvršena analaza opštinskog budžeta koji je za 2020. godinu planiran na iznos od preko 27 miliona eura, računajući da će se u odnosu na planirano ostvarivati sa neuporedivo nižim procentom. Upitan kakva su realna očekivanja realizacije budžeta, imajući u vidu da je turistička sezona upitna, kaže da je precizniju analizu teško dati.

-S aspekta da neće biti ostvaren prihod od ulaznica za posjetu bedema od 1,8 miliona eura, da je prihod od izletničke i boravišne takse, koje su bile planirane u iznosu od preko milion eura, u permanentnom padu, zatim s aspekta zakupa poslovnih prostora, te naknada za komunalno opremanje zemljišta (na snazi je moratorijum na gradnju) koja je bila projektovana na iznos od preko dva miliona, za očekivati je da će se ostvarenje budžetau ovoj godini kretati na nivou od 50 odsto u odnosu na planirano.

Ni to ne znači da će život u Kotoru stati, iz razloga što smatramo da imamo dovoljno resursa, ali i prostora u naplati prihoda od legalizacije bespravno sagrađenih objekata, s tim što su to pare predviđene za kapitalne investicije, znači namjenska sredstva, a očekujemo i da će dio poreza na nepokretnost, koji predstavlja najveću poziciju izvornog prihoda budžeta projektovan na više od 5,8 miliona eura, ići dobrom dinamikom-procjenjuje Aprcović.

 Dodaje da je za očekivati da će Kotor, kao prostor koji je oslobođen od epidemije, imati dio turističkog prihoda, a svi ugostitelji koji su se pripremali za turističku sezonu barem dijelom imati mogućnost da vrate uložena sredstva.

-Jako je ohrabrujući podatak da što se tiče kruzera nije bilo otkazivanja, nego samo promjena rezervacije kod kruzing kompanija. Ovo pričam za buduće dolaske, tako da ima već određenih najava da iza 1. avgusta možemo očekivati dio manjih brodova koji će posjetiti Kotor. Projekcije Luke Kotor (preduzeće čiji je većinski vlasnik opština Kotor) su da je do 30. juna po osnovu svih prihoda koje ubira preduzeće, u ukupnom iskazu trebalo biti ostvaren prihod od 1,4 mi liona eura, sa 92.000 putnika koji bi došli kruzerima, što dovoljno govori o tome da je disperzivno jedan enorman prihod izgubljen na sve djelatnosti koje su naslonjene na kruzing turizam, a žive u gradu.

Za očekivati je da kako budu otvarane granice dio turista, u skladu sa procedurama koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija, posjeti Kotor u dijelu izletničkog i kruzing turizma i stacionarnih turista, i da ćemo imati određeni prihod na nivou Kotora, što neće biti zanemarljivo u smislu da ćemo amortizovati sve negativne posledice koje su se desile u prethodnom periodu-konstatuje kotorski gradonačelnik.

Opština Kotor jedna je od rijetkih u Crnoj Gori u kojoj se, bez obzira na novonastalu situaciju vezanu za epidemiju virusa korona, investicije realizuju utvrđenom dinamikom. Sa planiranim kapitalnim investicijama, podcrtava Aprcović, nije se zastalo, pa će izgradnja pothodnika, čije je otvaranje predviđeno za 13. jul, prema poslednjim analizama biti okončana desetak dana ranije u odnosu na utvrđenu dinamiku.

Naglasivši da su takođe na Savjetu Direkcije donesene odluke da se pristupi rekonstrukciji saobraćajnica – Njegoševe ulice, Tabačine i bajpasa, to jest jednosmjerne ulice kod srednjoškolskog centra u Dobroti, Aprcović kaže da su asfaltirane ulice na Zlatnim njivama i Sv. Stasiju, te najavljuje skoro asfaltiranje ulice kod Ankore i dva parking prostora između zgrada Pionir i lokalnog puta koji vodi ka Dobroti.

Komentarišući spekulacije da realizacija brojnih aktivnosti ima veze sa predizbornim aktivnostima, budući da bi lokalni izbori u Kotoru trebali biti održani na jesen, podvlači da se sve radi po usvojenom Planu i programu rada Direkcije zauređenje i izgradnju Kotora DUIK i Planu uređenja prostora donijetim za 2019, odnosno za 2020. godinu.

-Sve ove investicije su predviđene planovima. Želja nam je da imamo čist i uredan grad, bez obzira na to kada će biti izbori, hoće li ih biti, iz razloga što želimo da spremni dočekamo iduću turističku sezonu. Moje procjene su da ćemo 1. marta 2021. godine krenuti opetu zlaznom putanjom u smislu turističkog proizvoda koji u Kotoru dominantno determiniše život cijelog grada, tako da to apsolutno nema veze sa predizbornim obećanjima, jer smo vodili računa i o Grblju, o Gornjim Krivošijama, Risnu, tražili smo mogućnost da sve ono što su zahtjevi građana bude ispoštovano-zaključuje predsjednik kotorske opštine.