news-details
Škrinja

Prvo glasilo Mrkojevića

Od kraja prošle godine, medijska scena Crne Gore bogatija je za „Glas Mrkojevića“, zavičajni medij koji je za svega četiri mjeseca rada privukao veliku pažnju ne samo Mrkojevića širom svijeta. „Glas Mrkojevića“ je dostupan čitaocima u dva formata: štampanom kao –za sada-godišnjak, i elektronskom kao portal www.glasmrkojevica.me . U razgovoru za Feral.bar, urednik „Glasa Mrkojevića“ mr Alen Pelinković ističe da su i časopis i portal registrovani kod nadležnih državnih organa, te da su proistekli iz istoimenog projekta koji je prošle godine finansirao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, a pomogao Savjet Muslimana Crne Gore.

Ističući da je „Glas Mrkojevića“ sada jedini registrovani štampani medij u Baru, Pelinković kaže da su časopis i portal djelo iste redakcije, s tim da će naredni broj časopisa uređivati Sabrija Vulić.

-Naš prvenstveni cilj je da Mrkojevići konačno dobiju svoje glasilo, časopis i veb portal, i to kao virtuelno kulturno središte koje bi služilo za dokumentovanje svih događanja društvenog života i da o njima informiše one koji su malo dalje od trenutnih dešavanja. Takođe, želimo da ovako podstaknemo i naučni rad. Težnja nam je bila i da podignemo svijest koliko su bitni pisana riječ i intelektualni angažman, koji treba da budu bitni pokretač procesa koji će donijeti dobro Mrkojevićima-kaže Pelinković.

On dodaje da su prve reakcije javnosti ohrabrile redakciju, „bile su jako dobre, jako je veliko interesovanje koje ne jenjava“. Kompletan tiraž časopisa od hiljadu primjeraka besplatno je podijeljen za manje od dva mjeseca.

 Prvi broj revije je na 60 stranica objavio intervjue sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, bivšim predsjednikom Opštine i ministrom Jusufom Kalamperovićem, počasnim konzulom Crne Gore u Ilinoisu Edinom Seferovićem, predsjednikom Kulturnog centra “Rumija” u Čikagu Senadom Perazićem , predsjednikom Društva maslinara Bara Ćazimom Alkovićem, predsjednikom Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore Sabrijom Vulićem, ekonomistom Damirom Rašketićem, predsjednikom Odbora MZ Mrkojevići Senadom Arabelovićem i Amirom Mačkićem – spec. voćarstva i vinogradarstva.   

Objavljeni su i autorski tekstovi prof. Mahmuta Metanovića i Osmana Grgurevića, fotografije Senada Petovića, osvrt na lokalnu graditeljsku i arhitektonsku tradiciju Mirsada Rašketića, premijerno i poezija Muharema Muratovića...