news-details
Društvo

Nimanbegu: Vlada ima kapaciteta da riješi problem oduzete imovine na Valdanosu

-Koalicija Albanci odlučno (FORCA, DUA i AA) ima politički sporazum da se rješavanje pitanja oduzete imovine u maslinadi Valdanos treba vratiti bivšim vlasnicima, zato vjerujem a i znam da ova Vlada ima kapaciteta da riješi problem oduzete imovine u maslinadi Valdanos, i ispravi nepravdu koju je prije 42 godina učinila tadašnja SFRJ-poručio je potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu na konferenciji za medije.

-Rješenjem od 17. januara 1978.godine SO Ulcinj-Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske poslove oduzeta je imovina bivših vlasnika, fizičkih i pravnih lica, kao i vjerskih zajednica-maslinada i druge nepokretnosti koje se nalaze u uvali Valdanos, gdje je pod stavom II. rješenja navedeno da se oduzete označene nepokretnosti predaju u posjed Državi SFRJ-Saveznom sekretarijatu za Narodnu odbranu danom donošenja rješenja, a kao svrha izuzimanja navedena je izgradnja vojnog objekta stalnog karaktera-objasnio je Nimanbegu.

Kako je istakao, postupak oduzimanja prava svojine od strane bivših vlasnika-maslinade u uvali Valdanos nije sproveden u skladu sa tadašnjim propisima kojima se regulisao postupka izuzimanja-eksproprijacije nepokretnosti od strane privatnih vlasnika.

-U rješenju u izuzimanju nepokretnosti navedeno je da je svrha svrha izuzimanja izgradnja vojnog objekta stalnog karaktera, ali svakom izuzimanju zemljišta iz posjeda ranijih vlasnika mora da prethodi odluka nadležnog organa o privođenju tog zemljišta namjeni određenoj urbanističkim planom ili drugim planskim dokumentom-naveo je on.

Prema riječima Nimanbegua, u vrijeme donošenja rješenja o izuzimanja, 17. januara 1978. koji je naveden i kao datum predaje izuzetog zemljišta u posjed korisniku eksproprijacije, nije postojala odluka nadležnog organa o privođenju tog zemljišta namjeni, zbog čega, kako dodaje, rješenje o izuzimanju ima manjkavosti koje opravdavanju otklanjanje pravnih posljedica koje je proizvelo.

-Povraćaj imovine u uvali Valdanos je zahtjev koji bivši vlasnici traže godinama unazad, i to sa punim pravom, jer se oduzeta imovina nije privela namjeni i kao takva se treba vratiti bivšim vlasnicima. Njihov zahtjev kod Uprave za nepokretnost gdje se čeka konačno rješenje za povraćaj, ima sve predispozicije da to rješenje bude u koristi bivših vlasnika-naveo je on.

Jedan od zahtjeva koalicije Albanci Odlučno (FORCA, DUA i AA) je i rješavanje i ove tačke, tj. povraćaj oduzete imovine u maslinadi Valdanosu, koja se, kako ističe potpredsjednik parlamenta, danas nalazi u veoma zapuštenom stanju, stoga se imovina i maslinada moraju u što kraćem roku vratiti bivšim vlasnicima.

-Za rješavanje ovog pitanja pripremili smo Predlog Zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u uvali Valdanos, koji smo uputili u skupštinsku proceduru Skupštine Crne Gore, a koji je radio naš ugledni ulcinjski advokat Gzim Haxhibeti, a usaglašen sa „Udruženja bivših vlasnika za povraćaj imovine u maslinadi Valdanos-dodaje on.

Kako je istakao, razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi otklanjanja posljedica postupka oduzimanja prava svojine od strane bivših vlasnika-maslinade u uvali Valdanos koji nije sproveden u skladu sa tadašnjim propisima kojima se regulisao postupak izuzimanja-eksproprijacije nepokretnosti od strane privatnih vlasnik, a čije otklanjanje se ne može obezbijediti u okviru postojeće zakonske regulative Crne Gore.

-A Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore. U kome je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja koja su od interesa za Crnu Goru-dodaje Nimanbegu.

*Fotografije: MOGUL Ulqin, Stusio PRO photography