news-details
Društvo

I zvanično: barski parlament razmatra mjere podrški građanima i privredi

Predsjednik Skupštine Opštine (SO) Bar Mićo Orlandić sazvao je XIX sjednicu SO Bar za ponedjeljak 18. maj.

Na dnevnom redu su sedam tačaka, među njima, kako je Feral.bar najavio jutros, i mjere podrške građanima iprivredi.

SO Bar će razmatrati Predlog mjera i zaključaka sa ciljem prevazilaženja negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID- 19.

Odbornici će diskutovati o Izvještaju o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2019.godinu, te o predlozima Odluka o lokalnim komunalnim taksama i lokalnim administrativnim taksama.

Lokalni parlament treba da se izjasni i o davanju saglasnosti na Odluke o kreditnom zaduženju DOO Komunalne djelatnosti Bar i DOO Vodovod i kanalizacija Bar.