news-details
Društvo

Ulcinjska URA predložila nove mjere i preporuke za tu opštinu

Predsjednik Opštinskog odbora Građanskog pokreta URA Ulcinj i odbornik u lokalnom parlamentu Omer Bajraktari uputio je dopis predsjedniku Opštine   Ljoru Nrekiću sa novim predlozima mjera i preporuka za olakšanje života građana tog grada.

- Građanski pokret URA kao opoziciona partija od početka pandemije COVID-19, nastojala  je da svoju energiju i aktivnosti usmjeri na konstruktivno djelovanje kako na državnom nivou tako i na lokalnom nivou.

I pored mnogih problema koji su nastali povodom pandemije kod privrednih subjekata i građana, opština Ulcinj hronično boluje i od nekih drugih problema koji su sada i više izašli na vidjelo, prije svega  prinudne naplate povodom raznih sudskih odluka sa elementima korupcije koji se uglavnom prećutkuju-kazao je Bajraktari.

On je istakao i da se takva praksa nastavila i tokom Nrekićevog mandata tokom kojeg su naplaćene višemilionske sudske odluke “a da se na to ne reaguje ili se reaguje sa zakašnjenjem i veoma mlako”.

-Takve štetne odluke su samo zadnjih godina imale enormno negativne posljedice po budžet građana Ulcinja. Kod naplate svih oblika prihoda Opština godinama gubi milionska sredstva, jedan dio su evidentirani kao dugovi prema Opštini koji rastu iz godine u godinu, dok drugi dio prolazi neevidentiran bez ikakvih posljedica. Dugovi prema Opštini samo po osnovu poreza na nepokretnost prelaze deset miliona eura. Ove probleme i nedostatke je prošle godine konstatovala i Državna revizorska institucija prilikom redovne kontrole kada je dala duplu negativnu ocjenu,

Efikasna, pravična i transparentna naplata svih prihoda sada još više bitna kako bi teret krize ponijeli svi jednako,  građani i privredni subjekti s jedne  i lokalna samouprava sa druge strane-naveo je Bajraktari u dopisu.

 Istilući da je  pored usvajanja vanrednih mjera mnogo važno da se ovo vrijeme iskoristi za otklanjanje anomalija u  obračunavanju i naplati prihoda Opštine, Bajraktari je u dopisu Nrekiću naveo i nove izmjene i dopune predloženih mjera koje URA predlaže za  Ulcinj:

– Kod tačke 3, treba dodati i smanjenje od 30 posto za porez na nepokretnost koji se duguje za prethodne godine, ukoliko fizičko ili pravno lice odluči da plati u periodu koji bi bio oročen npr. do 30. septembra.

– DOO Vodovod i kanalizacija se obavezuje da za sva fizička lica i pravna lica u Programu podrške privredi koji je usvojila Vlada, na period od 90 dana smanji fakturisanu vrijednost za 50 posto

– Smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 20 posto do 31. decenbra ove godine kako bi se dodatno stimulisali investicije privrednih subjekata i građana

– Ukidanje i obračunavanje članskog doprinosa

– Opština će uputiti predlog Vladi da se formira Fond za pomoć opštinama u prevazilaženju finansijske situacije nastale povodom pandemije COVID-19

– Opština Ulcinj će formirati zajedničku inicijativu sa udruženjima zakupaca plaža i drugih privremenih objekata u zoni Morskog dobra kako bi se smanjila cijena zakupa

– Preporučuje se članovima upravnih odbora privrednih subjekata i javnih preduzeća da mjesečnu naknadu doniraju NKT-u

– Opština Ulcinj i TO Ulcinj će napraviti akcioni plan za predstojeću turističku sezonu  u marketinškom  i u logističkom smislu kako bi svi bili što spremniji za turističku sezonu za koju će važiti druga pravila nego prethodnih godina.

-Zza ukupni paket mjera mora  se napraviti finansijska analiza koja će pokazati ukupni finansijski efekat svih mjera na budžet Opštine Ulcinj-zaključio je Bajraktari.