news-details
Društvo

U Baru produžili konkurs za NVO projekte do 25. maja

Rok za podnošenje prijava na konkurs za raspodjelu sredstava  barskim nevladinim udruženjima produžen je za još mjesec dana-do 25. maja, saopšteno je danas iz  Opštine Bar.

Kako je obrazloženo, novo, drugo po  redu prolongiranje rezultat je “velikog broja zahtjeva od strane NVO koje usled okolnosti uzrokovanih koronavirusom nijesu u mogućnosti da dostave kompletnu dokumentaciju potrebnu za učešće na Konkursu”, raspisanom  25. februara.

-Komisija za raspodjelu sredstava obavještava javnost da će sve dosad pristigle potpune prijave  biti uvažene u postupanju nakon zatvaranja Konkursa. U nadi da će ubrzo doći do normalizacije okolnosti i da ćemo biti u prilici da podržimo mnoge uspješne projekte koji dolaze iz NVO  sektora, Komisija sve kandidate poziva na strpljenje i poštovanje propisanih mjera tokom nepovoljne epidemiološke situacije-objavljeno je na sajtu Opštine Bar.

Budžetom za 2020, Opština Bar je za transferi nevladinim organizacijama planirala  77.000 eura. ili 0,5 posto tekućeg budžeta, u skladu sa opštinskom Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama).

 Sredstva budžeta se dodjeljuju i nevladinim organizacijama koje za Opštinu Bar imaju poseban status zbog njihovog značaja, dostignutog dometa i kontinuiteta u radu, a to su:Društva dobrovoljnih davalaca krvi, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj, Udruženje paraplegičara Bar, Organizacija gluvih i nagluvih, NVO Adria iDruštvo roditelja djece sa posebnim potrebama - Bar.

 Za realizaciju planskih aktivnosti, odnosno za realizaciju programskih aktivnosti ovih nevladinih organizacija , dodjeljuju se sredstva u iznosu od 25 posto od ukupno predviđenih sredstava iz  Budžeta za podršku projekata nevladinih organizacija.